Sunday, 27 November 2011

Tändspole Problem

Tändspolen är en av mest avgörande komponent i motor, rättighet från motorn av ett fordon till motsvarande en mindre gräsklippare. Utan en tändspole kan tändsystemet fordonets producera inte befogenhet skyldig att gnista tändstiftet. Det är ett välkänt faktum att korrekt underhåll är en av mest avgörande aspekt för en smidigt fungerande fordon. Ignorera denna aspekt kan resultera i en rad problem, inklusive tändning problem, i fordonet. Innan vi vidare till tändspolens problem som du sannolikt mot ansikte, låt oss har en kortfattad titt på denna komponent av tändsystemet i fordonet.
Tändspole: Vad Spelar det göra?; Tändspolen är en induktionsspolen som krävs att konvertera nuvarande produceras av 12 volt batteriet för höga spänning nuvarande nödvändigt att gnista tändstiftet. 12V likström inte räcker för gnista tändstiftet och därmed tändspolen, med förmågan att omvandla denna 12v DC till 40KV, undantagslöst blir en av mest avgörande komponent i bilens tändsystem. Vissa bilmodeller har en enda tändspole, medan vissa har en för varje tändstiftet. I modeller med ett enda tändstiftet, gnista skickas först till distributören varifrån den distribueras till rätt tändstift.
Tändspole Problem; Svaga gnista och tändspolen inte bränning är två av de vanligaste problemen tändspolen du förmodligen ansikte med ditt fordon. Tidvis är tändspolen slitna helt ut och inte producerar all gnistbildning alls. Men det finns tillfällen vari onödig förslitning påverkar spolen, och resultat i svaga gnistor som i sin tur reflektera prestanda fordonet. Även tändspolar görs från kisellegerat järn legering, och har en stark kapacitet att tolerera värme, andra komponenter i tändsystemet inte. Dessa komponenter få överhettad ganska snart, och temperaturhöjningen inom systemet tenderar att försämra förmågan av tändspiralen att leda elektricitet, vilket leder tändsystemet misslyckande.
Motståndet på tändspolen spelar också en avgörande roll i en väl fungerande denna komponent. Extremt höga eller låga motståndsnivåer kan resultera i ökning strömriktning, och detta kan i sin tur skada hela tändsystemet. Plötslig varianser i strömflödet genom tändspiralen kan resultera i svag gnista från coil eller ens misslyckande tändspole, båda kommer resultera i bil start problem i fordonet. Everyday slitage tar en vägtull på tändspolen. Eftersom höga spänning elektricitet passerar genom det ständigt under tändning process är det bundet till försämra isoleringen i mellan spolen lindningar, och spole torn. Denna nedbrytning av isoleringen gör spolen, och tändsystemet, sårbart för en rad problem, inklusive överhettning och mekaniska fel.
Du bör också gå igenom:; Bilen startar inte FAQ; Car Noises och Vad De Mean; Being medveten om olika dåliga symtom tändspolen såsom misslyckande att starta, dålig bränsleekonomi, frekvent misständning, avgas problem etc. kan visa sig vara till hjälp vid diagnostisering dessa problem tändspole. Ju tidigare du diagnostisera dessa problem relaterade till tändspolen desto bättre, eftersom de har en tendens att förvärras med tiden, och så småningom resultera i stora bilar problem, som kan kosta dig en anständig summa i form av reparationer.

No comments:

Post a Comment